KELAYAKAN

Berikut merupakan kriteria asas untuk menjadi pemilik kediaman PR1MA. Untuk mengetahui jika anda layak memohon, hanya
tandakan kotak yang berkaitan dengan anda:
Saya layak untuk memohon. Saya ingin langkau dan mendaftar sekarang.

Anda mestilah
warganegara Malaysia

Bujang atau berkahwin
serta
berumur 21 tahun
dan ke atas

Pendapatan isi rumah individu
atau keluarga
(suami & isteri) antara
RM2,500 -
RM10,000

Tidak memiliki lebih daripada
1 hartanah
sama ada anda atau pasangan anda,
jika ada

NOTA

  • Tertakluk pada garis panduan tambahan mengikut negeri.
  • Kediaman PR1MA akan diperuntukkan melalui proses pengundian terbuka. Pemilihan unit rumah oleh pemilik yang terpilih akan mengikut turutan cabutan undian.
  • Moratorium selama 10 tahun akan dikenakan yang mana rumah PR1MA tidak boleh dijual atau dipindah milik kepada pihak lain.
  • Rumah PR1MA wajib didiami pemilik.

 

Tidak tahu cara untuk memohon?
Ketahui sekarang >