Tidak tahu cara
untuk memohon?

Ketahui sekarang

KELAYAKAN

Berikut merupakan kriteria asas untuk menjadi pemilik kediaman PR1MA. Untuk mengetahui jika anda layak memohon, hanya
tandakan kotak yang berkaitan dengan anda:

Semak kelayakan

Saya layak untuk memohon. Saya ingin langkau dan mendaftar sekarang.

Jadilah sebahagian daripada PR1MA Hari ini

Hanya dengan 9 langkah mudah untuk menjadi pemilik kediaman PR1MA.
1 PENDAFTARAN
Buka akaun anda di www.pr1ma.my
Lengkapkan pendaftaran anda dan muat naik semua dokumen yang diperlukan.
2 PELANCARAN
Anda akan dimaklumkan mengenai pelancaran projek-projek PR1MA di lokasi pilihan anda. Projek yang dilancarkan akan turut diiklankan di dalam media.
3 PERMOHONAN
Anda perlu memohon projek kediaman PR1MA yang telah dibuka untuk permohonan kerana pengundian tidak akan dilakukan secara automatik.
6 PERUNTUKAN UNIT
Anda boleh memilih unit yang dikehendaki sekiranya terdapat kekosongan.
5 PENGESAHAN
Sekiranya anda berjaya dipilih melalui cabutan undi, pengesahan dokumen yang berkaitan akan dilakukan.
4 PENGUNDIAN
Proses cabutan undi secara telus dan terbuka akan dijalankan untuk pemohon yang memenuhi syarat kelayakan.
7 PEMBIAYAAN/PEMILIKAN HARTANAH
Pembiayaan hartanah adalah pilihan anda sendiri. Walau bagaimanapun, panel institusi kewangan PR1MA yang telah dilantik boleh memenuhi keperluan anda melalui pakej-pakej pembiayaan yang menarik. PR1MA juga menawarkan program (RTO) dengan skim sewa maksimum 10 tahun berserta pilihan pembelian bagi mereka yang layak.
8 PERJANJIAN JUAL BELI
Perjanjian Jual Beli (SPA) akan ditandatangani antara PR1MA dengan anda, selaku pemilik kediaman tersebut.
9 PENYERAHAN KUNCI
Sebaik sahaja pembinaan anda siap dan Sijil Perakuan Siap & Pematuhan kediaman diperolehi, kunci dan hartanah anda akan diserahkan secara rasmi sekali gus menjadikan anda pemilik kediaman PR1MA.

NOTA

• Tertakluk pada garis panduan tambahan mengikut negeri.
• Kediaman PR1MA akan diperuntukkan melalui proses pengundian terbuka. Pemilihan unit rumah oleh pemilik yang terpilih akan mengikut turutan cabutan undian.
• Moratorium selama 10 tahun akan dikenakan yang mana rumah PR1MA tidak boleh dijual atau dipindah milik kepada pihak lain.
• Rumah PR1MA wajib didiami pemilik.