PASUKAN PENGURUSAN

Ketua Pegawai Eksekutif
YBhg. Datuk Haji Mohd Nazri bin Md. Shariff

YBhg. Datuk Haji Mohd Nazri bin Md. Shariff telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif pada 4 Mei 2020 setelah memangku jawatan tersebut sejak 16 Januari 2019. Sebelum perlantikan ini, beliau berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Kewangan Perbadanan PR1MA Malaysia bermula pada 18 Julai 2016.

Sebelum menyertai Perbadanan PR1MA Malaysia, beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan di Tradewinds (M) Berhad dan Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan Padiberas Nasional Berhad. Beliau memulakan kerjayanya di Clarke Walker Chartered Accountants di United Kingdom sehingga beliau kembali ke tanahair pada tahun 1994. Beliau kemudiannya menyertai beberapa bank komersial serta bank pelaburan dan seterusnya dilantik sebagai Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan dan Ketua Pegawai Operasi Kumpulan di beberapa syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. 

Datuk Haji Mohd Nazri juga pernah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah antaranya di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), anak-anak syarikat Padiberas Nasional Berhad, Central Sugars Refinery Sdn Bhd, Gula Padang Terap Sdn Bhd, Tradewinds Plantation Berhad serta anak-anak syarikatnya termasuk MARDEC Berhad dan anak-anak syarikat yang beroperasi di beberapa buah negara di Asia Tenggara.

Berpengalaman lebih 30 tahun dipelbagai sektor korporat, Datuk Haji Mohd Nazri merupakan ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA) dan Fellow Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), United Kingdom.