MEMBERS OF CORPORATION

CHAIRMAN

YB Dato' Seri Dr. Shahidan bin Kassim

MEMBER / CHIEF EXECUTIVE OFFICER

YBhg Datuk Haji Mohd Nazri bin Md. Shariff

Member

YBrs Tuan Jayaselan a/l K. Navaratnam

Member

YBhg Datuk Hasleen bin Isnin

Member

YBrs Puan Lina binti Rahmat

Member

YBhg Dato’ Kamarul Baharin bin Abbas

Member

YBhg Datuk Kamalul Arifin bin Othman

Member

YBhg Datuk Mohd Afrizan Bin Husain

Member

YBrs Puan Wan Aishah binti Wan Hamid