Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Borang MaklumatBORANG LAPORAN DASAR
Kenyataan Dasar


PEMBERITAHUAN: Sila berikan maklumat berikut dengan tepat sehingga kami dapat menghubungi anda untuk mendapatkan maklumat tambahan mengenai masalah yang dilaporkan. Harap maklum bahawa anda mungkin diminta untuk membantu siasatan, jika diperlukan.MAKLUMAT HUBUNGAN WHISTLEBLOWER'S

MAKLUMAT SUSPEK

MAKLUMAT SAKSI (JIKA ADA)

ADUAN

Huraikan secara ringkas aktiviti salah laku / tidak wajar dan bagaimana anda mengetahui mengenainya. Nyatakan apa, siapa, kapan, di mana dan bagaimana. Sekiranya terdapat lebih daripada satu tuduhan, bilangan setiap tuduhan dan gunakan sebanyak mungkin halaman.

Switch to portrait for best viewing experience