Header & Footer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

kelayakan - kediaman pr1ma

Syarat Kelayakan

Anda mesti warganegara Malaysia
Bujang atau berkahwin, berumur 21 tahun ke atas
Pendapatan isi rumah individu atau gabungan (suami & isteri) antara RM2,500 hingga RM15,000 sebulan (pendapatan kasar)
Rumah PR1MA boleh dibeli sebagai rumah pertama atau kedua sahaja

LANGKAH MEMILIKI RUMAH PR1MA

PENDAFTARAN
langkah
01
langkah
02
PELANCARAN PEMBANGUNAN BAHARU
PERMOHONAN
langkah
03
UNDIAN
langkah
04
PEMILIHAN UNIT
langkah
05
PERMOHONAN DAN KELULUSAN PEMBIAYAAN
langkah
06
PERJANJIAN JUAL BELI
langkah
07
PENYERAHAN KUNCI/MILIKAN KOSONG
langkah
08
Catatan
  • Garis panduan keadaan tambahan mungkin berlaku.
  • Pemilihan pemilik rumah yang berjaya dan peruntukan unit rumah PR1MA akan dilakukan melalui proses pengundian terbuka untuk pembangunan yang baru dilancarkan.
  • Rumah PR1MA mesti diduduki oleh pemilik. Penyewaan tidak akan dibenarkan.

Switch to portrait for best viewing experience