Header & Footer

Bantuan Pembiayaan

bantuan pembiayaan

PEMBIAYAAN JANGKA PANJANG

Pilih dari bank panel PR1MA untuk pakej pembiayaan jangka panjang yang paling sesuai dengan anda.

  • Institusi yang mengambil bahagian:

  • Pakej termasuk pembiayaan hingga 110% dari harga Jual Beli (SPA) untuk pembeli yang layak.

  • Tiada bayaran pendahuluan yang diperlukan jika anda dapat memperoleh pinjaman maksimum.

  • MENDAPATKAN PINJAMAN
  • Bayar faedah semasa pembinaan dan mulakan bayaran ansuran hanya setelah selesai pembangunan hartanah diselesaikan.

* Terma dan syarat akhir bergantung kepada persetujuan bank.

Switch to portrait for best viewing experience