Header & Footer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

KEPIMPINAN

Picture of YBhg Datuk Haji Mohd Nazri bin Md. Shariff
AHLI /KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
YBhg Datuk Haji Mohd Nazri bin Md. Shariff
baca lanjut
Picture of YBrs Tuan Jayaselan a/l K. Navaratnam
AHLI
YBrs Tuan Jayaselan a/l K. Navaratnam
baca lanjut
Picture of YBhg Datuk Kamalul Arifin bin Othman
AHLI
YBhg Datuk Kamalul Arifin bin Othman
baca lanjut
Picture of YBhg Datuk Mohd Afrizan bin Husain
AHLI
YBhg Datuk Mohd Afrizan bin Husain
baca lanjut
Picture of YBhg Dato’ Kamarul Baharin bin Abbas
AHLI
YBhg Dato’ Kamarul Baharin bin Abbas
baca lanjut
Picture of YBrs Puan Wan Aishah binti Wan Hamid
AHLI
YBrs Puan Wan Aishah binti Wan Hamid
baca lanjut
Picture of YBhg Datuk Azhar bin Ahmad
AHLI
YBhg Datuk Azhar bin Ahmad
baca lanjut
Picture of YBhg Datin Rashidah binti Mohd Sies
AHLI
YBhg Datin Rashidah binti Mohd Sies
baca lanjut
Picture of YBhg. Datuk Haji Mohd Nazri bin Md. Shariff
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
YBhg Datuk Haji Mohd Nazri bin Md. Shariff

YBhg Datuk Haji Mohd Nazri bin Md. Shariff telah dilantik sebagai Anggota Perbadanan PR1MA pada 16 Januari 2019. Beliau juga adalah Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan PR1MA Malaysia mulai 4 Mei 2020 setelah memangku jawatan tersebut sejak 16 Januari 2019. Sebelum ini, beliau merupakan Ketua Pegawai Kewangan sejak menyertai PR1MA pada 18 Julai 2016.

Beliau memulakan kerjayanya di Clarke Walker Chartered Accountants di United Kingdom sehingga tahun 1994. Setelah pulang ke tanahair, beliau menyertai beberapa bank komersial dan bank pelaburan. Seterusnya beliau dilantik sebagai Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan dan Ketua Pegawai Operasi Kumpulan di beberapa buah syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia (antaranya ialah MMC Corporation Berhad dan PERNAS International Holdings Berhad). Sebelum menyertai PR1MA, YBhg Datuk Haji Mohd Nazri merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Tradewinds (M) Berhad dan Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan Padiberas Nasional Berhad.

YBhg Datuk Haji Mohd Nazri juga pernah berkhidmat sebagai Ahli Lembaga Pengarah antaranya di Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB), SPNB Dana Sdn Bhd, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), anak-anak syarikat Padiberas Nasional Berhad, Central Sugars Refinery Sdn Bhd, Gula Padang Terap Sdn Bhd, Tradewinds Plantation Berhad serta anak- anak syarikatnya termasuk MARDEC Berhad dan anak-anak syarikat yang beroperasi di beberapa buah negara di Asia Tenggara. Kini YBhg Datuk Haji Mohd Nazri merupakan Pengerusi UTeM Holdings Properties Sdn. Bhd. (sebuah anak syarikat UTeM Holdings Sdn Bhd).

Berpengalaman lebih 30 tahun dipelbagai sektor korporat, YBhg Datuk Haji Mohd Nazri merupakan ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA) dan Fellow Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), United Kingdom.

Perbadanan PR1MA Malaysia

Picture of PR1MA organization chart

Switch to portrait for best viewing experience