SIARAN AKHBAR

EKSPO RUMAH PR1MA YANG PERTAMA MENERIMA SAMBUTAN LEBIH 10,000 PENGUNJUNG RAKYAT KEDAH