SIARAN AKHBAR

65,000 UNIT RUMAH PR1MA DALAM PEMBINAAN - 10,000 UNIT RUMAH AKAN SIAP PADA 2016