Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Picture of Our People: KHALID RAMLI
KHALID RAMLI Ketua Pegawai Kewangan

“Saya selalu ingin menjadi sebahagian daripada organisasi yang membolehkan saya menyumbang kepada masyarakat. Bekerja dengan PR1MA membolehkan saya melakukannya dan ini merupakan perasaan yang hebat! Kami bekerja keras setiap hari untuk melaksanakan mandat Kerajaan untuk membantu Rakyat."

Picture of Our People: EZLINA ADNAN
EZLINA ADNAN Hal Ehwal Korporat

“Syarikat ini menyedari kepentingan tenaga kerjanya. Dengan faedah pekerja yang kompetitif, fleksibiliti tempat kerja dan budaya yang menyokong keseimbangan kerja-kehidupan, PR1MA menawarkan persekitaran kerja yang produktif dan berkesan untuk semua."

Picture of Our People: SHANTHOSE KUMAR SUNDARAM
SHANTHOSE KUMAR SUNDARAM Pentadbiran Jualan & Pengurusan Kredit

"Bagi saya, salah satu nilai penting yang saya hargai di sini adalah kerja secara berpasukan. Di PR1MA, kami seperti sebuah keluarga! Syarikat ini telah memupuk semangat berpasukan yang sangat positif di kalangan pekerja. Ini bukan satu pencapaian yang mudah untuk dicapai dalam sebuah organisasi yang besar, jadi tahniah PR1MArians!"

Picture of Our People: NORASHURA NORDIN
NORASHURA NORDIN Analisis & Pemantauan Pembangunan

“Selepas tujuh tahun berkhidmat di PR1MA, saya telah banyak berkembang. Saya mula berkhidmat sebagai lulusan baru dan syarikat ini menyediakan platform yang saya perlukan untuk belajar, mengembangkan kemahiran saya, mencapai potensi terbaik saya, dan juga mendapat pendedahan yang tidak ternilai sepanjang perjalanan kerjaya saya. Terima kasih, PR1MA!"

Ketua, Pengurusan Aplikasi (ICT)
Ketua, Operasi Sumber Manusia
Eksekutif Kanan, Pemasaran Digital
Ketua, Jualan & Pemasaran
Eksekutif Kanan, Sumber Manusia
Eksekutif Kanan, Komunikasi Korporat & Media
Eksekutif, Perundangan
Eksekutif, Keterhubungan
Eksekutif, Perolehan
Executive, Creative
Eksekutif, Pentadbir Aplikasi Data
Program Praktikal bagi Pemasaran / Bisnes / Kewangan

Switch to portrait for best viewing experience