RAKAN JUALAN PR1MA

Rakan Jualan PR1MA akan membantu bakal pemilik kediaman PR1MA yang memenuhi syarat kelayakan untuk mendaftar, memohon dan membeli kediaman idaman.

Search
WILAYAH TENGAH

Residensi Alam Damai Kuala Lumpur, W.P. Kuala Lumpur
Rakan Jualan

Residensi Brickfields Kuala Lumpur, W.P. Kuala Lumpur
Rakan Jualan

Residensi Jalan Jubilee Kuala Lumpur, W.P. Kuala Lumpur
Rakan Jualan
WILAYAH UTARA

Residensi Permatang Pauh Permatang Pauh, Pulau Pinang
Rakan Jualan
WILAYAH TIMUR

Residensi Tok Bali Pasir Puteh, Kelantan
Rakan Jualan
WILAYAH SELATAN

Residensi Bukit Katil Bandaraya Melaka, Melaka
Rakan Jualan

Residensi Klebang 2 Bandaraya Melaka, Melaka
Rakan Jualan

Residensi Melaka Tengah 1 Bandaraya Melaka, Melaka
Rakan Jualan

Residensi Melaka Tengah 2 Bandaraya Melaka, Melaka
Rakan Jualan

Residensi Port Dickson Port Dickson, Negeri Sembilan
Rakan Jualan

Residensi Rantau Rantau, Negeri Sembilan
Rakan Jualan

Residensi Seremban Sentral Seremban, Negeri Sembilan
Rakan Jualan

Residensi Tebrau Johor Bahru, Johor
Rakan Jualan
SABAH

Residensi Menggatal Sabah, Kota Kinabalu
Rakan Jualan
SARAWAK