DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

Senarai Semak Permohonan PR1MA

Anda perlu menyediakan dokumen dan maklumat yang berkaitan seperti yang diminta untuk memastikan proses pendaftaran yang lancar.

 

Maklumat Mengenai Pekerjaan

* Sila masukkan "TIADA" jika anda tidak mempunyai nombor LHDN & KWSP

 

Maklumat Hartanah yang Dimiliki (jika ada)

 

Lampiran untuk Pendaftaran

Pekerja:

Nota : Pemohon yang berpendapatan kurang daripada RM2,500.00 perlulah mengemukakan penyata bank sebagai dokumen sokongan.

 

Bekerja Sendiri:

 

* Purata pendapatan kasar bulanan termasuk semua bentuk ganjaran hasil daripada pekerjaan atau perniagaan (upah, gaji, komisyen, bonus, elaun dan lain-lain.) Angka ini diperoleh apabila jumlah pendapatan selama 3 bulan terkini dibahagikan dengan 3.