BORANG LAPORAN PEMBERI MAKLUMAT

NOTIS: Sila berikan butiran berikut dengan tepat supaya kami boleh menghubungi anda untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang aduan atau kebimbangan yang dilaporkan. Sila ambil perhatian bahawa anda boleh dipanggil untuk membantu siasatan, jika diperlukan.

MAKLUMAT PEMBERI MAKLUMAT
NAMA
JAWATAN
JABATAN/ AGENSI
NOMBOR TELEFON
ALAMAT EMEL
MAKLUMAT SUSPEK
NAMA
JAWATAN
JABATAN/AGENSI
NOMBOR TELEFON
ALAMAT EMEL
MAKLUMAT SAKSI (Jika ada)
NAMA
JAWATAN
JABATAN / AGENSI
NOMBOR TELEFON
ALAMAT EMEL

ADUAN: Terangkan secara ringkas salah laku yang berlaku dan bagaimana anda tahu mengenainya. Sila nyatakan secara jelas apa, siapa, bila, di mana dan bagaimana. Jika terdapat lebih daripada satu tuduhan, gunakan sebanyak halaman yang perlu.
APAKAH SALAH LAKU YANG BERLAKU?
BILAKAH IA BERLAKU DAN BILAKAH ANDA MENYEDARINYA?
BILAKAH IA BERLAKU DAN BILAKAH ANDA MENYEDARINYA?
DIMANAKAH IA BERLAKU?
ADAKAH TERDAPAT APA – APA BUKTI YANG BOLEH ANDA BERIKAN PADA KAMI?
ADAKAH TERDAPAT PIHAK LAIN YANG TERLIBAT SELAIN SUSPEK YANG DINYATAKAN DI ATAS?
ADAKAH ANDA MEMPUNYAI SEBARANG MAKLUMAT LAIN YANG BOLEH MEMBANTU DALAM SIASATAN INI?
JIKA TERDAPAT KOMEN LAIN, SILA NYATAKAN