NOTIS
PENTING
Prev

Kini rumah-rumah PR1MA adalah terbuka kepada individu atau keluarga (suami dan isteri) dengan pendapatan purata bulanan isi rumah antara RM2,500 ke RM10,000. >> Selanjutnya

Merujuk kepada pesanan sms, email dan pesanan chat persendirian yang telah diedarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, PR1MA ingin menyatakan bahawa PR1MA tiada meletakkan sebarang tarikh tutup untuk pendaftaran. >> Selanjutnya

Kami dengan ini memaklumkan bakal pembeli, rakan niaga, pemaju dan perunding bahawa PR1MA ialah satu-satunya pihak yang mengendalikan segala urusan berkaitan pembangunan PR1MA. PR1MA tidak melantik mahupun memberi kontrak kepada mana-mana agen atau pihak ketiga untuk berurusan dengan sesiapa bagi pihaknya. >> Selanjutnya

Next